Skip to main content

Który bank oferuje najlepsze kredyty firmowe?

Kredyty dla firm powinny zabezpieczać wszelkie, nawet niestandardowe wymagania finansowe firm.

Mam w ofercie ponad 270 produktów – na pewno znajdę odpowiedni kredyt dla Twojej firmy.

Kredyty działalność gospodarcza

Zapewnij sobie najlepsze warunki kredytu firmowego ZADZWOŃ

KREDYTY FIRMOWE – INFORMACJE OGÓLNE

Rosnąca konkurencja i otwarty rynek powodują, że potrzebujemy dodatkowych środków na rozwój lub zaspokojenie bieżących potrzeb naszej działalności. Najczęściej nie chcemy ich uzyskać ze zgromadzonego kapitału, aby nie zakłócić płynności finansowej firmy. Najlepszą metodą pozyskania dodatkowych funduszy są w takim przypadku kredyty firmowe. Jakie są rodzaje kredytów firmowych?

Kredyt firmowy inwestycyjny

Rozwój wiąże się z różnymi nakładami na nowe inwestycje firmy. Przeznaczeniem środków z kredytu może być budowa lub zakup nowej linii produkcyjnej, zakup nieruchomości, budowa nowego budynku, zakup środka trwałego. Zabezpieczeniem kredytu jest najczęściej sama inwestycja lub poręczenie funduszy gwarancyjnego lub Banku BGK. Możemy skredytować nawet 100% wartości inwestycji.

Kredyt obrotowy

Potrzebujesz kupić nowy towar a produkty są jeszcze w obrocie i nie ma za nie kasy? Wygodnym sposobem finansowania bieżącej działalności firmy jest firmowy kredyt obrotowy, najczęściej w formie limitu debetowego w rachunku firmowym. Płacisz odsetki jedynie wtedy i za czas w którym aktywnie wykorzystujesz dostępne środki finansowe.

Kredyt dla deweloperów

Inwestycje deweloperskie wymagają dość wysokich nakładów w krótkim okresie czasu. Istotnym elementem kredytu deweloperskiego są transze i ich sposób ich rozliczania. Wartość kredytowania inwestycji sięga 70% inwestycji w okresie nawet do 5 lat.

Kredyt na przetarg

Wygrałeś kolejny przetarg i potrzebne Ci finansowanie? Nic prostszego – po podpisaniu cesji z kontraktu bank wypłaci nawet do 70% wartości przetargu bez badania wyników finansowych Twojej firmy.

Linia wadialna

Twoja firma może zaoszczędzić na gwarancjach firm ubezpieczeniowych wadiów stawianych w przetargach. Gwarancje bankowe kosztują zdecydowanie mniej. Warunkiem uzyskania wygodnej linii wadialnej jest pozytywna weryfikacja dochodowości firmy.

Kredyt dla nowej firmy

Nawet do 300.000 zaraz po uruchomieniu nowej firmy. Warunkiem uzyskani takiego kredytu jest zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości.

Kredyt z dopłatami z Unii Europejskiej

Kredyt z dopłatami ma na celu pomoc w finansowaniu inwestycji firm. Celem kredytu mogą być:

  • finansowanie inwestycji polegających m. in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • inne cele związane z rozwojem Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kredyt z dopłatami ma atrakcyjne oprocentowanie, może być zabezpieczony hipoteką nawet po innym banku.

Zapewnij najlepsze warunki kredytu dla swojej firmy ZADZWOŃ