Skip to main content

Jak przebiega proces udzielenia kredytu hipotecznego?

By 12 maja 20222 listopada, 2022doradca kredytowy, kredyty hipoteczne

Ważne pytanie w tytule, gdyż nader często spotykam osoby, które po pierwszej wizycie w banku lub u doradcy kredytowego są wręcz przekonane, że właśnie dostali kredyt hipoteczny. To nie tak. Niestety, procedura uzyskania kredytu jest dość długotrwała, zaś sama oferta, to dopiero obietnica udzielenia kredytu. Ostateczna decyzja zawsze należy do banku. Jak zatem wygląda cały proces od zaplecza, co robi doradca a co bank z naszym wnioskiem kredytowym? Zobacz jak toczy się proces rozpatrzenia wniosku o kredyt hipoteczny.

proces udzielenia kredytu krok po kroku

Proces udzielenia kredytu

Ocena możliwości kredytowych

Sensowne jest ZANIM zaplanujesz zakup lub budowę nieruchomości, aby sprawdzić nasze możliwości kredytowe. To pierwsze bardzo odpowiedzialne zadanie doradcy kredytowego, ponieważ na jego podstawie podejmujesz decyzję o dalszych działaniach.

*UWAGA* Potwierdź swoje możliwości kredytowe w różnych miejscach

Mając jasność co do możliwości kredytowych (pamiętaj, że to nie jest jeszcze decyzja kredytowa!) możesz rozpocząć poszukiwanie upragnionej nieruchomości. Po jej znalezieniu mieszkania można spokojnie podpisać ze sprzedającym umowę przedwstępną. Zauważmy, że już na tym etapie podejmujemy konkretne zobowiązania finansowe w postaci zadatku lub zaliczki, zanim rzeczywiście zostanie nam przyznany kredyt. Dlatego tak bardzo ważna jest rzetelna ocena możliwości kredytowych przez doradcę kredytowego.

Przygotowanie wniosku kredytowego

Jednym z najbardziej żmudnych  i ważnych etapów starania się o kredyt hipoteczny jest kompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Dobry doradca kredytowy przejmuje część pracy, zarówno przy zbieraniu jak i wypełnianiu wszelkich formularzy bankowych.

W czym jeszcze doradca kredytowy może okazać się pomocny:

  • Kontakt z biurem nieruchomości lub deweloperem – doradca kredytowy może bezpośrednio u źródła otrzymać niezbędne dokumenty oraz sprawdzić od razu ich treść.
  • Wypełnianie wniosków o kredyt hipoteczny: wiadomo, nikt z nas nie lubi wypełniać skomplikowanych dokumentów. Zwłaszcza, gdy ma zrobić to po raz pierwszy w życiu.

Analiza wniosku kredytowego w Banku

Działania doradcy przynoszą efekt – do dzieła przystępuje bank. Dokumenty trafiają do działu analiz kredytowych wybranego banku. Aby nie było łatwo, analiza wniosku kredytowego podzielona jest na sześć kolejnych etapów:

  1. Bramka, czyli punkt przyjęcia dokumentów. Na bramce dokumenty są sprawdzane pod kątem poprawności oraz kompletności. Najczęściej również na tym etapie jest sprawdzany BIK klientów, aby odrzucić z procesu wnioski, które nie spełniają minimalnych wymagań banku.
  2. Analiza prawna: tutaj analizowana jest zawartość wszystkich dokumentów, ich zgodność z prawem i wewnętrznymi procedurami bankowymi.
  3. Analiza techniczna. Tutaj trafia wycena. Analityk techniczny ocenia możliwości zabezpieczenia się na przedmiotowej nieruchomości oraz potwierdza/szacuje jej rynkową wartości.
  4. Analiza ekonomiczna, czyli sprawdzenie szczegółowo zdolności kredytowej, lub inaczej mówiąc zdolności do spłaty kredytu.
  5. Decyzja kredytowa: bank wydaje ostateczną decyzję. Pozytywną, pozytywną warunkową lub negatywną. Decyzja warunkowa oznacza, że zanim klient podpisze umowę kredytową, musi spełnić określone warunki. Może to być , np. przedłożenie nowego zaświadczenia o zatrudnieniu, nowe zaświadczenia ze spółdzielni/wspólnoty itp.
  6. Umowa kredytowa. Zwieńczenie procesu. Bank określa zasady na jakich udzieli kredytu.

WAŻNE* Pozytywna decyzja kredytowa jest potwierdzeniem udzielenia kredytu bankowego

Istotne jest zapoznanie się z zapisami umowy i wyjaśnienie niezrozumiałych zapisów jeszcze przed jej podpisaniem. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na wiele lat!

Umowa kredytowa i wypłata kredytu

Samo podpisanie umowy kredytowej oraz aktu przeniesienia własności u Notariusza nie kończą jeszcze całego procesu. Pozostają jeszcze do spełnienia warunki uruchomienia kredytu zapisane w umowie kredytowej. Standardowymi warunkami uruchomienia kredytu są: przedłożenie aktu własności, umowy cesji dewelopera, ubezpieczenia nieruchomości oraz podpisanie dyspozycji uruchomienia. Kredyt hipoteczny jest uruchamiany dopiero po przedstawieniu i sprawdzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do uruchomienia.

Jak widać procedura udzielenia kredytu hipotecznego nie jest ani szybka ani łatwa. Warto skoordynować działania wszystkich uczestników transakcji, dzięki temu oszczędzimy czas oraz przyśpieszymy całą procedurę.

W razie pytań służę pomocą

Dorota Bartczak

doradca kredytowy

Dorota Bartczak

Pracuję jako ekspert kredytowy od kilkunastu lat. Codziennie spotykam się z klientami, aby pomóc im w uzyskaniu najlepszego kredytu. Staram się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem.

Leave a Reply