Skip to main content

Warunki programu Mieszkanie Dla Młodych

By 30 września 20133 listopada, 2022kredyty hipoteczne

Dość często pyta się mnie o zasady i wymagania rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Jako doradca kredytowy odpowiem na kilka nurtujących nas wszystkich pytań.

Kto może być uczestnikiem programu Mieszkanie dla Młodych?

Program ma postać wsparcia kupujących swoją pierwszą nieruchomość i stanowią wkład w kredyt hipoteczny. Program jest przeznaczony dla wszystkich osób nabywających swoją pierwszą nieruchomość pod warunkiem, że w danym roku kalendarzowym jeszcze nie ukończyły 35 roku życia.

Dla małżeństw wyznacznikiem wieku jest wiek młodszego współmałżonka, czyli jeśli np. mąż przekroczył 35 lat, a żona nie – wtedy mogą wziąć udział w programie.

Jeśli ktoś posiadał prawo do lokalu mieszkalnego – niestety nie może wziąć udziału w programie. Wyjątek stanowi nabyty udział w nieruchomości w drodze spadku lub darowizny.

Efekt udziału w programie to konkretna kwota przeznaczona na wkład własny w zakup nieruchomości, wypłacanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego do dewelopera lub Spółdzielni mieszkaniowej – dotyczy jedynie transakcji z rynku pierwotnego.
Warunki programu Mieszkanie dla Młodych

Jakie są szczegóły programu Mieszkanie Dla Młodych?

Wsparcie w postaci uzyskania dopłaty do kredytu w programie Mieszkanie dla Młodych polega na jednorazowej dopłacie do transakcji tzw. wkładu własnego.

Technicznie wygląda to tak, że bank, w którym zaciągamy kredyt, pomniejsza kwotę naszego kredytu o sumę uzyskanego dofinansowania. Dopiero w ostatniej transzy do dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej BGK wypłaca przyznaną kwotę dofinansowania.

Na jaką dopłatę możemy liczyć?

Wysokość dopłat w programie MdM jest określona następująco:

– dla bezdzietnych małżeństw i singli 10% wartości nabywanej nieruchomości,

– małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci – 15%,

– jeżeli w okresie 5 lat od zakupu mieszkania osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, będzie mogła ubiegać się o kolejne 5% dopłaty. Dopłata ma wtedy postać jednorazowej spłaty części zaciągniętego kredytu.

Jakie są limity powierzchni użytkowej i cen nieruchomości?

W przypadku zakupu mieszkania limit powierzchni użytkowej w całej Polsce wynosi 75 m², a dla osób wychowujących troje lub więcej dzieci 85 m². Natomiast dla domu limit powierzchni użytkowej wynosi 100 m², lub jeżeli nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci – 110 m².

Należy pamiętać, że obowiązują maksymalne limity cen 1 m² powierzchni użytkowej. Są szczegółowo określone osobno dla stolic województw, gmin z nimi sąsiadujących oraz pozostałych miejscowości w danym województwie. Zobacz aktualne limity tutaj.

Dodatkowe uwarunkowania kredytu z MdM.

  • kredyt może być zaciągany jedynie w banku, który ma podpisaną umowę z BGK,
  • jedyna słuszna waluta kredytu to PLN,
  • kredyt nie może być mniejszy niż 50% wartości transakcji,
  • kredyt nie może być krótszy niż 15 lat,
  • dla poprawy zdolności kredytowej do kredytu mogą przystąpić zstępni i wstępni , rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

Kiedy musimy zwrócić dopłatę w programie Mieszkanie dla Młodych?

Informacja poniższa jest o tyle ważne, ponieważ możemy się narazić na zwrot części dofinansowania. Kluczowy jest okres pierwszych 5 lat trwania kredytu. Dopłatę musimy zwrócić proporcjonalnie: okres trwania kredytu przez 5 lat. Dopłatę musimy zwrócić jeśli uczestnik sprzeda nieruchomość, wynajmie lub ją użyczy, zmieni sposób jej użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Również wtedy, gdy uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem spadku i darowizny).

Z pełną treścią ustawy można się zapoznać tutaj: zasady MdM

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

Dorota Bartczak

doradca kredytowy

Dorota Bartczak

Pracuję jako ekspert kredytowy od kilkunastu lat. Codziennie spotykam się z klientami, aby pomóc im w uzyskaniu najlepszego kredytu. Staram się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem.

Leave a Reply