Skip to main content

Zdolność z działalności gospodarczej

By 24 listopada 20182 listopada, 2022doradca kredytowy
Działalność gospodarcza to bardzo popularna forma uzyskiwania dochodów w Polsce. Wiele osób uzyskujących dochody w ten sposób staje przed potrzebą zakupu nieruchomości zaciągając nań kredyt hipoteczny. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca starający się o kredyt na zakup nieruchomości?
Jak banki liczą zdolność z działlności

Ocena zdolności kredytowej przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Osoby uzyskujące dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej powinni sprawdzić swoją zdolność kredytową, zanim podejmą jakiekolwiek zobowiązania. W zasadzie może to zrobić każdy doradca kredytowy. Banki stawiają różne wymagania co do minimalnej długości prowadzenia działalności oraz oceny dochodu firmy w zależności od formy opodatkowania w urzędem skarbowym. Warto spotkać się z doświadczonym doradcą kredytowym, aby omówić szanse i ryzyka związane z udzieleniem kredytu hipotecznego.

Jak długo muszę prowadzić działalność?

Jeśli właśnie założyłeś działalność, jesteś dla banku niewiarygodny. Większość banków wymaga co najmniej 12-miesięcznego stażu prowadzenia działalności gospodarczej, a niektóre nawet 24. Jeśli zmieniłeś etat na działalność i masz kontrakt z tym samym pracodawcą, czyli przeszedłeś na tzw. „samozatrudnienie” – wystarczą 3 miesiące.

Wymienione wyżej okresy są według procedur bankowych okresami minimalnymi, co oznacza, że staż nawet miesiąc poniżej tego progu zeruje twoje dochody – bank nie weźmie ich pod uwagę. Oczywiście jeśli Twoja działalność trwa o wiele dłużej, również Twoja wiarygodność w ocenie banku jest wyższa.

Dochody firmy – analiza finansowa

Banki oceniają zdolność kredytową osób prowadzących działalność gospodarczą w zależności od formy rozliczenia firmy z Urzędem Skarbowym. Jak?

Księga przychodów i rozchodów (KPIR)

To najbardziej wiarygodna dla banku forma, gdyż pokazuje wynik finansowy netto firmy, po odliczeniu kosztów poniesienia przychodu oraz opłat daninowych: składek ZUS i podatku. Wynik netto firmy nie różni się niczym w ocenie banku od dochodu uzyskiwanego na etacie.

Co ważne: niektóre banki uwzględnią w dochodzie netto amortyzację, jako sztuczny koszt oraz jednorazowe inwestycje, np. zakup środka transportu, czy linii produkcyjnej. A co z działalnością sezonową? Niestety, takiej działalności nie zaakceptuje żaden bank, no może jeden 🙂 .

Ryczałt ewidencjonowany

Taką formę posiadają zazwyczaj firmy świadczące wszelkiego rodzaju usługi, np. budowlane. Banki oceniają zdolność kredytową w zależności od stawki procentowej płaconego podatku zryczałtowanego, przyjmując jako dochód netto część generowanego przychodu. Dlaczego tylko część? Ponieważ nie mogą w żaden sposób oszacować kosztów prowadzenia działalności, a co za tym idzie dochodu netto. Są jedynie 4 banki, które liczą ryczałtowców bardzo dobrze, są takie, które nie akceptują takiej formy w ogóle.

Karta podatkowa

Taką formę mają np. fryzjerzy. Sposób szacowania zdolności w tym przypadku polega na mnożeniu wysokości podatku z karty przez liczbę proceduralnie określoną w konkretnym banku.

Przykład:

  • Wysokość karty wynosi 148 złotych,
  • Mnożnik wybranego banku – 9,
  • Dochód netto w ocenie banku wynosi 9×148=1.332 zł.

Dokumenty potrzebne do kredytu

W zależności od formy rozliczenia z US będą potrzebne roczne zeznania podatkowe, aktualne zestawienie z KPIR lub z ewidencji przychodów, decyzja o wysokości karty podatkowej, zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości no i oczywiście wszelkie formularze bankowe.

Dodatkowej ocenie będzie podlegała obecność firmy w bazach dłużników, np. BIG, więc jeśli jesteś tam wpisany nie możesz liczyć na udzielenie kredytu. Warto sprawdzić te bazy zanim rozpoczniesz batalię o kredyt.

Jeśli według bankowej oceny zdolności kredytowej jesteś bez szans, warto rozpatrzyć kredyt inwestycyjny dla firmy, gdyż tutaj można się podeprzeć tzw. przyszłym dochodem(najczęściej z biznes planu) i również doprowadzić do zakupu nieruchomości. Innym sposobem jest kreatywne podejście do poprawy zdolności kredytowej, ale te metody omawiam indywidualnie z klientami decydującymi się na współpracę ze mną. Pytania? Zadzwoń lub napisz.

Dorota Bartczak

Centrum Kredytowe Rzeszów

Dorota Bartczak

Pracuję jako ekspert kredytowy od kilkunastu lat. Codziennie spotykam się z klientami, aby pomóc im w uzyskaniu najlepszego kredytu. Staram się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem.

Leave a Reply